مصطفی روشنی، مدیر و مشاور دیجیتال مارکتینگ و تجارت الکترونیکی است. وی همچنین مدرس کارگاه های دیجیتال مارکتینگ ماموت نیز می باشد.